Moje prednosti2019-05-13T11:07:17+00:00

MOJE PREDNOSTI

     Hodim  po polju. Po drobcu rodne zemlje, ki je videti kot vsa ostala polja, a je povsem drugačna. Skozi rahlo prst, prvič kalijo skrbno vzgojena semena v drobne, še občutljive rastlinice. Vitka stebelca se zibljejo v vetru, ki piha z vseh strani, kot bi preizkušal njihovo trdnost. Vaše stvaritve.

    Nek poseben občutek me navdaja ob misli, da sem tu in, da mi je dano pomagati jim, da se razvijejo v bujne in plemenite rastline. Kot poljedelec izbira vrsto zemlje za setev, količino vode za rast ter čas za žetev, tudi jaz za oplemenitenje Vaših idej skrbno uporabim nevsakdanje načine. Skladne Vašemu izvirnemu snovanju. Vživljanje, individualen avtorski pristop in brezpogojno kreativnost.

  

Kreativnost za vsako ceno

     Verjamem, da je življenje edinstveno, neprecenljivo. Je čudež sam po sebi in je pot po kateri stopamo. Neponovljivo potovanje skozi čas in prostor. Zato je vsako življenje enkratna pripoved, sestavljena iz besed, dejanj, čustev, misli, idej in sanj posameznika ter okolja v katerem izpolnjuje svoje poslanstvo.

    Edini način, ki ga lahko sprejmem, da se ta nenavadna pripoved kot celota ali le njen posamezni del ubesedi, je kreativnost. Še nikoli povedane zgodbe, še nikoli uporabljeni pristopi, še nikoli napisana besedila.

 

Individualen avtorski pristop

     Ko vstopim v Vaš svet, zame ves preostali izgine. Pozabim na vsa svoja predhodna dela in zdi se, kot da se je čas ustavil, da bi združil energijo za nekaj novega, nekaj edinstvenega.

    Vsakokrat je to prvi svet tišine, ujete na nepopisanem listu papirja. Besede, ki jih zapisujem nanj, prihajajo iz globin moje bíti, individuuma, napolnjenega z mnogimi leti zahtevnih izkustev, srečanj, ki so poglabljala brezpogojno spoštovanje drugače mislečih in čutečih ter nenehnega iskanja vedno novega in novega znanja.   

    Nenehno vstopam v Vaš svet, ga raziskujem, izstopam iz njega in ga opazujem z daljave, da mu prinesem prostranost. To počnem vse dokler se z njim popolnoma ne zlijem in ne vzklije vez harmonije, ki povezuje različne svetove. Vaš svet, svet ljudi s katerimi sodelujete in moj svet. In naposled začutim prelivanje tišine v glasove, ki bodo ponesli Vaše poslanstvo.

    Zavedam se, da le s takšnim individualnim avtorskim pristopom, lahko iščem in najdem najboljše rešitve.

 

Sposobnost vživljanja v vaše storitve, izdelke

     Videti, prisluhniti, občutiti. Nekaj izjemno dragocenega. Nenadomestljivega. Razumeti sočloveka in vživeti se v njegovo ustvarjanje, stvaritve, bolečino, hrepenenja, uresničene sanje. Dotakniti se stvari, ki so sad Vaših rok, zasnova Vaših zamisli ali doživeti storitev, ki ste jo snovali kot nekaj še nikoli izpolnjenega. Ni pomembno ali je to preprost list papirja, inovativna tehnologija ali vrhunsko umetniško delo. Toplina Vaših čustev v njih je tisto, kar me privablja.

    Ta vzporedni svet mi nemalokrat prinaša tveganje in bolečino, a privilegija biti za trenutek del Vas, se ne da izmeriti. Da mi je dopuščeno vstopiti v Vaše vizije…in jim dati polet.© by AGL