Vrednote in odgovornost2019-05-13T11:07:57+00:00

Vrednote, v katere verjamem

     Verjamem, da se globlji smisel naših življenj nahaja v najpreprostejših temeljnih vrednotah, ki zagotavljajo obstoj človeštva.

    V svobodi duha slehernega, v dobroti in etičnemu odnosu do sočloveka, živih bitij ter okolja v katerem živimo, v ljubezni in nastanku novega življenja, v spoštovanju in sprejemanju drugačnosti. 

    Da ustvarjanje in umetnost tvorita vzporedno življenje, v katerem odsevajo naše misli in dejanja vrednot, ki jih zasledujemo.

 

 Odgovornost, ki jo čutim je univerzalna.

     A pisanje je predvsem osebna zaveza k iskanju resnice in prinaša tudi odgovornosti, ki iz ozadja govorijo skozi ustvarjena dela:

     Na individualen, svojstven in oseben način izraziti ideje in dela posameznika ali skupin ter jih na izviren način pretvoriti v pisno obliko, ki v harmonijo celote združuje vse tri razsežnosti leposlovja: estetsko (doživljanje estetskega ugodja), spoznavno (spoznanja o življenju) in nravstveno (vrednote).

    Vsakokratna skrb za slovenski jezik, katerega besedišče sprva morda ne deluje razkošno, a z ustvarjalnim oplemenitenjem zaznane resničnosti, prinaša presunljivo bogata in čutna besedila.

    Z vnašanjem umetnosti v poslovni svet in njenim prepletanjem z njim, dvigniti nivo in zavest o nujnosti potrebe po estetskem izražanju tudi na tem področju, v katerega smo ne(hote) vpeti na vsakem koraku.

    Spodbujati kreativnost in ustvarjalnost pri rodovih, ki prihajajo ter jim s svojim delom pokazati možne poti izven meja vsakdanjosti.

    Uravnanost k nenehnemu pridobivanju znanja, ki omogoča njegovo uporabnost v skupno dobro.  Zavedanje, da pridobljeno znanje ni last posameznika, zato je njegovo prenašanje na druge, dolžnost, ki izpolnjuje del naših poslanstev.© by AGL